Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas

Naituring silang “terorista” dahil sa kalabisan sa kaninang mga pamamaraan tulad ng pambobomba sa pampublikong mga lugar, pangingidnap at pamumugot ng ulo.

Bagamat ang pagkabuo ng mga grupong ito’y reaksiyon sa laganap na kahirapan at matinding pang-aapi sa mga Moro, malinaw sa mga ebidensiya na nagmula ang Abu Sayyaf sa mga mujahideen na sinanay ng US kontra sa mga tropang Ruso sa Afghanistan noong huling bahagi ng dekada ’80.

Sa pakikipagnegosasyon ng MILF sa iba’t ibang rehimen ng gobyerno sa Maynila – mula kay Arroyo hanggang Aquino hanggang Duterte – nagbago rin ang tindig nito.

Ipinagpatuloy nito ang laban para sa sariling bansa ng mga Moro ngunit mula sa dating oryentasyon nitong nasyunalista ay pinalitan ito ng ideyolohiyang Islam.

Isa na rito ang all-out war ng rehimeng Estrada na nagsuspinde sa usapang pangkapayapaan at tahasang nilusob at sinakop ng mga militar ang mga kampo at teritoryo ng MILF.

Ang gobyernong US naman ay sikretong nanghimasok rin sa ngalan ng giyera kontra terorismo.

Nagsimula ang kasaysayan ng mga Moro bago pa dumating ang mga Espanyol.

Sila rin ang may pinakamatandang pamahalaan sa Pilipinas — ang mga Sultanato na mula pa noong 14-siglo namayagpag.

Leave a Reply