29 p sex chat Adult sex dating in denville new jersey

Det er ikke opplagt hva som er årsakene, men en rimelig antakelse er at endringene har røtter i kvinnefrigjøring, nye samlivsmønstre og endret prevensjonsteknologi i etterkrigstiden.De som nå har barn i tenårene, tilhørte den første kohorten med en ungdomstid etter at p-pillen kom i vanlig bruk (2). Men også det siste tiårets fokusering på seksualitet i det offentlige rom, gjennom TV, film og aviser kan tenkes å ha spilt en rolle (3).

En finsk studie viste for eksempel hvordan ungdom brukte mobilen til uformell kommunikasjon rundt betroelser, sladder, lufting av skuffelse og irritasjon, samt til flørt (8).I løpet av den siste femårsperioden har mobiltettheten økt fra 38 til 83 per 100 innbyggere.Det har vært en særlig kraftig vekst i antall sendte SMS-meldinger (4).Studien er inngående beskrevet i en annen publikasjon (12).Studien var basert på frivillighet og aktivt foreldresamtykke.

Leave a Reply